Templářská záhada

Přenes se do středověku, staň se Templářem a odhal dávné tajemství

Cestuj zpět v čase

Příběh Tě přenese v čase do roku 1308. Staneš se se svými bratry jedním z Templářských rytířů, vydáte se do sklepení zdejší budovy, kde se Tví bratři ukrývali. A jak je známo, neukrývali jen sebe.

Tvým úkolem je zjistit, jaké tajemství odhalili, ale nestihli vynést na světlo boží a sdělit je svému Velmistrovi.

Odhal tajemství

Ve zmíněném roce zde ukrývající se bratři zničehožnic a beze stopy zmizeli. Tedy, úplně beze stopy ne. Zanechali zde pro své následovníky bratry několik šifer, znamení a indicií. Chtěli se pojistit, že pokud by je pronásledovatelé dostihli a oni museli tajemství zničit, může jej odhalit a předat Velmistrovi někdo další.

Rozhlížej se, přemýšlej, kombinuj a lušti se svými bratry!

Předej tajemství a uteč včas

Jakmile do sklepení vstoupíš, dozvědí se to inkvizitoři Viléma z Nogaretu. I oni po tajemství prahnou, ale jejich mdlý rozum jim nedovoluje, aby jej odhalili sami. Dorazí za 60 minut a zlikvidují každého, kdo se ve sklepení bude nacházet. Ale pozor! I když už si budeš myslet, že máš vyhráno, neztrácej obezřetnost. Vše se zničehožnic může obrátit a zůstanete zde uvězněni navěky ....

Tak neváhej, zjisti volný termín a rezervuj online!
Cena 1 hry je 990 Kč, délka hry 60 minut.