Templářská záhada

Staňte se středověkými Templáři a odhalte dávná tajemství

Cestuj zpět v čase

Příběh Vás přenese v čase do roku 1308. Stanete se se svými bratry Templářskými rytíři, vydáte se do sklepení zdejší budovy, kde se Vaši bratři ukrývali. A jak je známo, neukrývali jen sebe.

Vaším úkolem bude zjistit, jaké tajemství zde ukrývali, ale nestihli vynést na světlo boží a sdělit je svému Velmistrovi.

Odhal tajemství

Ve zmíněném roce zde se ukrývající bratři beze stopy zmizeli. Tedy, úplně beze stopy ne. Zanechali zde pro své následovníky několik šifer, znamení a indicií. Chtěli se pojistit, že pokud by je pronásledovatelé dostihli a oni museli tajemství zničit, může jej odhalit a předat Velmistrovi někdo další.

Rozhlížej se, přemýšlej, kombinuj a lušti se svými bratry!

Předej tajemství a uteč včas

Jakmile do sklepení vstoupíte, dozvědí se to inkvizitoři Viléma z Nogaretu. I oni po tajemství prahnou, ale jejich mdlý rozum jim nedovoluje, aby jej odhalili sami. Dorazí za 60 minut a zlikvidují každého, kdo se ve sklepení bude nacházet. Ale pozor! I když už si budete myslet, že máte vyhráno, neztrácejte obezřetnost. Vše se může ihned obrátit a zůstanete zde uvězněni navěky ....

0
minut
délka hry
0
%
úspěšnost
0
minut
průměrný čas
0
minut
nejlepší čas

Tak neváhej, zjisti volný termín a rezervuj online!